Ouderinformatie

Praktische informatie

Onder andere de schoolgids, het schoolplan, de jaarkalender, berichten rondom corona en informatie per groep zijn hier te vinden.

Lees meer

Ziekte, verlof verzuim

Lees meer

Nieuwsbrieven

Iedere 2 weken verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief.

Lees hier de nieuwsbrieven

MR en OR

De Medezeggenschapraad (MR) praat, adviseert en beslist mee over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan de directie. De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, projectweek en nog veel meer.

Lees meer

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties worden jaarlijks afgestemd met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les.

Bekijk hier de vakanties en vrije dagen

Aanmelden van uw kind

Lees meer

Opvang buiten schooltijden

Als organisatie werken wij met veel plezier samen met onderstaande opvangorganisaties. Wanneer u gebruik wilt maken van opvang buiten schooltijden dient u zelf contact te zoeken met een buitenschoolse opvangorganisatie.

Lees meer

Financien

Lees meer

Externe vertrouwenspersoon

Lees meer

Ik heb een klacht. Wat nu?

Lees meer