Volgen

Op CNS-basisschool Wilhelmina worden leerlingen gezien. We verzamelen informatie over iedere leerling, zodat we leerinhoud en aanpak op ieder individu kunnen afstemmen.

We gebruiken hiervoor in groep 1 en 2 Kijk en in groep 3 tot en met 8 voor de kernvakken het leerlingvolgsysteem Cito.

We vinden het belangrijk niet alleen naar de toetsresultaten te kijken, maar ook naar hoe kinderen in hun vel zitten en hoe ze in de groep functioneren. De leerlingen beantwoorden hierover zelf ook vragen. Zo krijgen we samen een zo compleet mogelijk beeld.

En voelt een kind zich niet prettig in de klas? Dan bekijken we samen hoe we daar verandering in kunnen brengen.