Ontwikkeling

Op CNS-basisschool Wilhelmina komen alle leerlingen tot leren. Op een manier die past bij hun eigen mogelijkheden. Dat begint al in groep 1 en 2, met ontwikkelingsgericht onderwijs. We betrekken onze jongsten actief bij telkens wisselende thema’s, waarin ze leren communiceren en samenwerken.

In groep 3 tot en met 8 vormen methodes voor lezen, taal en rekenen een belangrijke leidraad om de leerdoelen en de einddoelen van de basisschool te bereiken.

Binnen alle groepen groep doen we zoveel mogelijk recht aan de verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat leerlingen waar dat kan op een bij hen passend niveau werken: we bieden de mogelijkheid te werken aan minimumdoelen, basisdoelen en verrijkingsdoelen.

Kinderen krijgen op de Wilhelmina korte en duidelijke instructies. Dat is onze aanpak en die is bewezen effectief. Want dit zorgt ervoor dat de kinderen de directe afhankelijkheid van leerkrachten tijdens het werken kunnen loslaten en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun leren vergroten.