Veiligheid

Om tot leren te komen, moet een kind zich veilig voelen. Basisschool Wilhelmina biedt kinderen veiligheid binnen hun leven en leren op school. De kinderen krijgen les in een vaste jaargroep en in een eigen lokaal. Maar we verlaten dat lokaal regelmatig om groepsdoorbrekende activiteiten te doen, waardoor kinderen ontdekken dat zij ook verantwoordelijk zijn voor een veilige schoolomgeving. Bij ons ervaren kinderen dat fouten maken bij leren hoort en dat ze op verschillende manieren mogen leren.

De Wilhelmina kent duidelijke afspraken voor iedereen die bij de school is betrokkenen. Door rust, regelmaat en structuur te bieden, creëren we een prettige leef- en leeromgeving. Alle groepen van onze school werken met de sociaal-emotionele methode Kwink. Hiermee leren de kinderen hoe ze goed voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen.