Ons onderwijs

Hoofd, hart, handen

Basisschool Wilhelmina helpt kinderen graag bij het ontwikkelen van hun talenten. In groep 1 tot en met groep 8 werken de kinderen met hoofd, hart en handen. Vanzelfsprekend besteden we veel aandacht aan de basisvakken lezen, taal en rekenen, deze basis moet goed op orde zijn.

Lees meer

Veiligheid

De Wilhelmina kent duidelijke afspraken voor iedereen die bij de school is betrokkenen. Door rust, regelmaat en structuur te bieden, creëren we een prettige leef- en leeromgeving. Alle groepen van onze school werken met de sociaal-emotionele methode Kwink. Hiermee leren de kinderen hoe ze goed voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen.

Lees meer

Ontwikkeling

Op CNS-basisschool Wilhelmina komen alle leerlingen tot leren. Op een manier die past bij hun eigen mogelijkheden.

Lees meer

Volgen

Op CNS-basisschool Wilhelmina worden leerlingen gezien. We verzamelen informatie over iedere leerling, zodat we leerinhoud en aanpak op ieder individu kunnen afstemmen.

Lees meer

Engels

‘The world seems to become smaller for our kids.’ In alle groepen van basisschool Wilhelmina van CNS Ede besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid van het Engels.

Lees meer

Samen

De leerlingen leren met respect te kijken naar hun omgeving en zien dat zij iets kunnen betekenen voor de ander

Lees meer

In contact met onze omgeving

In Collage maken we onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Zo werken we samen met Malkander (Peuterspeelzaal Klein Vossenhol en Buitenschoolse Opvang Ratjetoe), Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag en Cultura (bibliotheek).

Lees meer