Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verder kijken met ZIEN!

In november gaan de leerkrachten van uw kind met u in gesprek over de totale ontwikkeling van uw kind(eren). Ze maken daarbij gebruik van het programma ZIEN! Dit is een digitaal hulpmiddel dat op de Wilhelminaschool gebruikt wordt door de leerkrachten. In het programma ZIEN! beantwoordt de leerkracht vragen over met name betrokkenheid en welbevinden van uw kind.

 Betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaardelijk om te kunnen ontwikkelen :

·         Bij betrokkenheid gaat het vooral om de gerichtheid op een taak. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.

·         Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blije en levenslustige indruk. U kunt het zich wel voorstellen: als je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn hebt, of omdat je thuis met verdrietige dingen te maken hebt, dan lukt het niet zo goed om te leren of om met andere kinderen om te gaan.


Doordat het programma ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

Op de spreekavonden zal de leerkracht over de betrokkenheid en welbevinden van uw kind vertellen. Zo kunnen we samen kijken wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Hanneke Schaap

intern begeleider

 

 

Hoe onze kleuters leren

De kleuters van de Wilhelminaschool willen we een brede basis meegeven. Daar hebben ze de rest van hun schoolcarrière veel profijt van! Dat doen de leerkrachten natuurlijk niet zomaar, ons onderwijs aan kleuters is goed doordacht en er zit een hele visie achter. Wij willen u graag wat meer vertellen over die visie en hoe wij werken met onze kleuters. Een waardevolle start, een goed begin!

In ons onderwijs aan kleuters werken wij vanuit de visie Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). De belangrijkste doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Wij vinden dit ook erg passen bij een kleuter en de wijze waarop een kleuter zichzelf en de wereld leert te begrijpen: namelijk als geheel!

OGO gaat uit van de 3 B’s: Bedoeling, Betekenis en Betrokkenheid :

·         Bedoeling: welke doelen zijn van belang voor het kind en zijn ontwikkeling. We gaan hierbij ook uit van de ‘zone van naaste ontwikkeling’: het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van kunnen en nog niet kunnen ligt. De rol van de leerkracht is om het kind te stimuleren en te motiveren om het stapje verder in de ontwikkeling te maken.

·         Betekenis: activiteiten hebben een betekenis: zijn zinvol en komen uit de echte wereld. Zo worden kinderen uitgedaagd en geprikkeld om te leren in een waardevolle context.

·         Betrokkenheid: om een stap verder in ontwikkeling te komen is het belangrijk dat

·         kinderen geboeid zijn, dat er motivatie om te leren is.

 

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Allereerst willen we de kleuters in contact brengen met de wereld om hen heen, dat doen we door thematisch te werken, thema’s die dicht liggen bij de belevingswereld van het kind. Zo hebben we de afgelopen jaren o.a. gewerkt aan de thema’s ‘de fietsenmaker’, ‘ziek zijn’, ‘de markt’. De leerkrachten werken nauwkeurig doelen voor o.a. geletterdheid en gecijferdheid uit tot betekenisvolle activiteiten. Deze activiteiten zijn weer onderverdeeld in spelactiviteiten, kringactiviteiten, constructieve activiteiten, lees- en schrijfactiviteiten.

Elk thema wordt vol enthousiasme ingeluid om de betrokkenheid te verhogen en de voorkennis te activeren. Hoe verder we in het thema komen, des te meer verdiepend zijn de activiteiten en spelen we als leerkrachten meer in op de zone van de naaste ontwikkeling. Vaak sluiten we zo’n geweldig thema af met een fantastische afsluiter… Wat dacht u van uit eten gaan in het Wilhelmina Restaurant bij ons thema ‘het restaurant’?

 

Even een kijkje in de keuken…

Vorig jaar hadden we het geweldige thema ‘het restaurant”, even een korte beschrijving.

Er kwam een kok op bezoek die graag een nieuw restaurant wilde openen in Bennekom. Of de kinderen hem konden helpen…dat wilden ze natuurlijk maar al te

graag! En zo gezegd, zo gedaan! Om te weten hoe dat allemaal werkt zijn we naar een echt restaurant gegaan en hebben o.a. een kijkje in de keuken mogen nemen. Wat verderop in het thema waren we zover dat we onze eigen menukaart gingen maken en dat deden we niet zomaar! Want er zouden echte gasten in ons restaurant komen! Namelijk de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Een geweldig thema waar de kinderen ontzettend veel van hebben geleerd in

een betekenisvolle context!

 

Wij genieten van OGO!

Esther Derksen

 

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work