Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, projectweek en nog veel meer. Daarnaast zorgen we regelmatig voor wat lekkers voor kinderen en ouders, zoals bij verschillende sportactiviteiten, de eerste schooldag en de avond4daagse. Ook bij de spreek- en ouderavonden zorgen we voor een kopje koffie of thee voor alle ouders. 

Maar de OR kan het niet alleen! Zonder uw hulp bij al deze leuke evenementen kunnen ze geen doorgang vinden

 

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen organiseren en de kinderen een aantal extraatjes te kunnen geven (zoals sinterklaascadeautjes, kerstattenties, een ijsje op de sportdag) wordt aan de ouders van de leerlingen een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt hiervoor een factuur van school. Voor het schooljaar 2016/2017 is het bedrag € 27,- voor alle kinderen op CNS-scholen.
Om onze activiteiten te kunnen voortzetten rekenen wij op uw bijdrage!


De ouderraad bestaat uit :

Anouk Romkes, Dianne Feteris, Marianne Schuver, Koen van Amerongen, Omar van Beek, Renate van Beek, Alice Brozius, Christianne Drieënhuizen, Monique Eikenaar, Marieke Houtman, Alied van Roekel, Stefan Vaessen en Gertrude Brink

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

U kunt altijd één van bovenstaande ouderraadsleden benaderen. Ook kunt u een e-mail sturen aan or@wilhelmina.cnsede.nl. Bovendien heeft de OR een eigen brievenbus in het personeelscafé. Tot slot vindt u de telefoonnummers van de leden in de bijlage bij de schoolgids.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work