Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, projectweek en nog veel meer. Daarnaast zorgen we regelmatig voor wat lekkers voor kinderen en ouders, zoals bij verschillende sportactiviteiten, de eerste schooldag en de avond4daagse. Ook bij de spreek- en ouderavonden zorgen we voor een kopje koffie of thee voor alle ouders. 

Maar de OR kan het niet alleen! Zonder uw hulp bij al deze leuke evenementen kunnen ze geen doorgang vinden

 

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen organiseren en de kinderen een aantal extraatjes te kunnen geven (zoals sinterklaascadeautjes, kerstattenties, een ijsje op de sportdag) wordt aan de ouders van de leerlingen een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt hiervoor een factuur van school. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 bedraagt €28,00 per leerling. Daarnaast vragen wij ook een bijdrage van €5,00 dat specifiek voor het plein en buitenspeelmateriaal gereserveerd wordt. De MR heeft hiermee ingestemd. voor de kinderen die na 1 januari 2020 op school komen, bedraagt de ouderbijdrage €14,00 en de bijdrage voor het plein en buitenspeelmateriaal €2,50.

De ouderraad bestaat uit:


Marieke Brooijmans
Voorzitter
      
Alied van Roekel
Secretaris
Linda Westerink
Penningmeester
         Heidi Ansink 


Berry Kreleger

      
Christianne Drieënhuizen

Dianne Feteris
          

Monique Eikenaar

          
Koen van Amerongen

Stefan Vaessen

          
Renate van Beek

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

U kunt altijd één van bovenstaande ouderraadsleden benaderen. Ook kunt u een e-mail sturen aan or.wilhelmina@cnsede.nl. 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work