Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Het belang van de betrokkenheid van ouders
Wij zijn betrokken bij het onderwijs van uw kind en u als ouder uiteraard ook. We maken aan beide kanten een belangrijk, maar ander deel van de ontwikkeling van uw kind mee. Daarom vinden wij een goed contact en goede communicatie tussen ouders en school van essentieel belang. Zo weet u waar uw kind op school mee bezig is.
Iedere groep heeft een klassenouder. Deze heeft een rol als coördinator tussen school en thuis en helpt bij activiteiten als vieringen en schoolreisjes. Van u als ouder verwachten wij ook actieve betrokkenheid in de vorm van hulp bij  activiteiten zoals:
 • Handvaardigheid
 • Duolezen
 • Computergebruik
 • Begeleiding en/of verzorging van vervoer bij excursies, schoolreizen, schoolkamp
 • Assistentie bij sport- en spelactiviteiten
 • Brigadieren
 • Controleren op hoofdluis
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Tuinonderhoud

Klassenouders
Aan het begin van elk cursusjaar vraagt de leerkracht een van de ouders van de kinderen uit zijn/ haar groep de rol van klassenouder op zich te nemen. Deze klassenouder is het directe aanspreekpunt voor de ouders en de leerkracht,  vooral als het gaat om activiteiten die de betreffende groep aangaan. In veel groepen gaat het contact via de mail, zodat er snel gecommuniceerd kan worden. Uiteraard alleen als de ouders hiermee akkoord gaan.

Brigadieren
Om de kinderen van de Wilhelminaschool op weg naar school veilig over te laten steken, is er op de Commandeursweg en de Kierkamperweg een oversteekplaats. De brigadiers zijn ouders/verzorgers van de kinderen. Leerlingen van groep 8 helpen ook mee met het oversteken.

Werkgroep Verkeersouder
Om de verkeersveiligheid op de schoolroute en rond de school te bevorderen, is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de Werkgroep Verkeersouder opgericht. Sinds enkele jaren organiseert deze werkgroep verschillende activiteiten, waarbij de verkeersveiligheid van de leerlingen van de Wilhelminaschool centraal staat. Zo wordt elk jaar aandacht besteed aan:

 • Actiedag rond fietsverlichting;
 • Project 'Van 8 naar 1' (Routeverkenningen door de leerlingen van groep 8 naar de middelbare school);
 • Parkeerproblemen rond de school;
 • ‘De scholen zijn weer begonnen’.

Om de twee jaar wordt er een dag georganiseerd, waarop aandacht wordt besteed aan de gevaren die vrachtwagens opleveren in het verkeer. Ook doen we om de twee jaar mee met het ANWB-project 'Trapvaardig'. De fietsvaardigheid van de kinderen van groep 5 tot en met 8 wordt hierbij op speelse wijze getoetst.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work