Home
Menu
Zoek
Zoeken AnnulerenWat is de medezeggenschapsraad ?

Net als andere scholen heeft de Wilhelminaschool een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Wilhelminaschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden, die allen 3 jaar MR-lid zijn. De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban en worden hieruit gekozen. Men kan lid worden van de MR door zich verkiesbaar te stellen als er een vacature is. 

De Wilheminaschool maakt deel uit van een groep van 14 scholen die onder de vlag van CNS opereren. CNS heeft een schoolbestuur dat onder leiding staat van een algemeen directeur. De meeste beleidsmatige zaken worden op CNS niveau besloten. Medezeggenschap voor de 16 CNS scholen vindt plaats via de GMR (= gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school 1 persoon zitting. Bij de Wilhelminaschool is dat één van de leden van de MR. 

De MR praat, adviseert en beslist mee over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en leerkrachten staat het vrij deze vergaderingen bij te wonen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van de MR. U kunt ons ook een mailtje sturen.   


Wie zitten er in de medezeggenschapsraad ?
Namens de ouders:
- Sanne Masseur
- Hanneke Hermans
- Remco Rebergen

Namens het personeel:
- Afien Faas
- Elisabeth Huisman
- Hanneke van Eldik

Reglementen en Jaarplanning

Notulen van vergaderingen
MR notulen 14 april 2020
MR Notulen 9 maart 2020
MR notulen 9 december 2019
MR notulen 4 november 2019
MR notulen 30 september 2019
MR notulen 17 juni 2019
MR notulen 3 mei 2019
MR notulen 8 april 2019
MR notulen 19 januari 2019

 10 december 2018
 29 oktober 2018
 24 september 2018
 20juni 2018
 16 april 2018
 5 maart 2018
 8 februari 2018
 11 december 2017
 26 oktober 2017
 19 september 2017
 20 juni 2017
 18 april 2017
 7 maart 2017
 23 februari 2017
 6 December 2016
 27 oktober 2016
19 Sept 2016
 13 juni 2016
 30 mei 2016
18 april 2016  
10 maart 2016 
2 februari 2016
21 december 2015
27 oktober 2015
21 september 2015  
23 juni 2015 
18 mei 2015 
21 april 2015
3 maart 2015
20 januari 2015 
2 december 2014  
14 oktober 2014   
16 september 2014 
24 juni 2014
13 mei 2014
8 april 2014
4 maart 2014 
3 december 2013 
15 oktober 2013
17 september 2013
25 juni 2013 
14 mei 2013 
16 april  2013 
2 april 2013 
5 maart 2013 
15 januari 2013 
27 november 2012 
23 oktober 2012 
4 september 2012 
29 mei 2012 

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work