Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

In het menu links vind je een heleboel informatie voor ouders :

  Medezeggenschapsraad : een groep ouders en personeel die meedenkt en - beslist over het  beleid van de school.   
  Ouderraad : bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die allerlei activiteiten buiten de lessen organiseren.
  Verlof : de regels die gelden  voor vakanties en bijzondere vormen van verlof.
  Ouderhulp : heel veel activiteiten op en rond school kunnen niet zonder de hulp van actieve ouders !  
  Buitenschoolse opvang : opvang na schooltijd en tijdens de schoolvakanties  
  Schooltijden : begin- en eindtijden van de lessen. 

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work