Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Kwalititeitsverbetering
Het team van de Wilhelminaschool werkt aan een constante verbetering van haar onderwijs. De 'Wilhelminakenmerken' geven al een indruk van waar de school nu staat of de komende jaren naar toe wil. Kwaliteitsverbetering kent een flink aantal aandachtspunten. Een aantal daarvan willen we onder uw aandacht brengen:

  • De samenleving verandert en wij zijn daar een deel van. Het team van de Wilhelminaschool wil haar visie blijven 'scherpen' aan ontwikkelingen in die samenleving. De door het team ontwikkelde visie blijft echter de basis van waaruit deze ontwikkelingen worden bekeken.
  • Methodes vormen een belangrijke ondersteuning in ons onderwijsaanbod. Het team bepaalt zorgvuldig welke methodes op welke momenten vervangen dienen te worden. Nieuwe methodes worden na zorgvuldige overwegingen aangeschaft. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat kinderen kunnen werken met eigentijdse, verantwoorde methodes, die tegelijkertijd voldoen aan de kerndoelen basisonderwijs.
  • De zorg voor kinderen vormt de kern van ons onderwijs. De school legt dat vast in haar zorgbeleid voor de komende schooljaren. In het hoofdstuk 'De zorg voor kinderen' kunt u daar meer over lezen.
  • Door gebruik te maken van een duidelijk leerlingvolgsysteem blijft de school goed op de hoogte van de vorderingen van de aan ons toevertrouwde kinderen. Ook hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk 'De zorg voor kinderen'.
  • Het team van de Wilhelminaschool werkt aan persoonlijke ontwikkeling en aan schoolontwikkeling. De in de 'Wilhelminakenmerken' verwoorde toekomstdoelen geven aan dat teamleden zich bijvoorbeeld ontwikkelen op het gebied van samenwerkend leren, van de sociale en emotionele ontwikkeling en van zorg binnen de groep. Om dit te bereiken volgen teamleden van de Wilhelminaschool zowel individuele cursussen als teamcursussen. Ook staan elk schooljaar enkele studiedagen gepland.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school
De Wilhelminaschool wil onderwijs bieden waarin uw kind zich veilig voelt en waarin we de kinderen voortdurend uitdagen iets nieuws te leren (ontdekken). We proberen ons onderwijs daarom te richten op en aan te passen aan de gestelde kerndoelen.

De intern begeleider
De interne begeleider heeft een coördinerende, ondersteunende en adviserende taak in het volgen van de ontwikkeling van uw kind samen met de leerkracht. De IB-er volgt de resultaten en de voortgang binnen de groep via de groepsbesprekingen.  Zij begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit de 1-zorgroute, volgt de voortgang en houdt groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen in school. De intern begeleider heeft taken op de volgende gebieden: zorgcoördinatie en onderwijsinnovatie ten behoeve van zorgverbreding.

Verlengde leertijd
Soms ontwikkelt een kind zich onvoldoende in een bepaalde periode, ook wanneer hulpprogramma’s ingezet zijn. Dan kan het voorkomen dat wij leertijdverlenging adviseren. Een kind wordt verlengde leertijd gegund, wanneer dit een voorspelbaar gunstig effect zal hebben op de doorgaande cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling omdat:

  • het kind (meer) succeservaringen zal opdoen ;
  • het kind meer ruimte en tijd ervaart om te kunnen groeien ;
  • het kind daar geplaatst kan worden waar de leerstof (wel) optimaal wordt aangeboden .

Hierdoor groeit het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind, wat zonder meer een gunstig effect heeft op de minimaal gewenste ontwikkeling. Het is niet zo dat deze kinderen dan alle stof opnieuw moeten verwerken. Wij bekijken welk gedeelte van de stof overgedaan moet worden en met welke leerstof het kind op eigen tempo verder kan gaan. De uiteindelijke beslissing of een leerling blijft zitten, berust bij het team.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work