Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Hoogbegaafde kinderen
Hoogbegaafde kinderen hebben iets extra’s nodig. Daarom hebben wij een beleidsplan ontwikkeld waarmee wij deze kinderen nog beter kunnen begeleiden en tot hun recht laten komen. Door de leerstof aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen, komt er tijd vrij voor verrijkingsstof. De leerlingen kunnen daardoor aan het werk met wiskunde, Spaans in de bovenbouw, diverse spellen, de programma’s Kien, Bolleboos en Slimme Taal en verschillende projecten. Soms kan het voor een leerling beter zijn om vervroegd door te stromen naar een hogere groep. Uiteraard gebeurt dit alleen na zorgvuldige overweging en overleg. Voor de  leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben bestaat de mogelijkheid om vanaf groep 5 deel te nemen aan de bovenschoolse Plusklas. Deze Plusklas is een initiatief van CNS Ede.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work