Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Waarom een leerlingenraad

‘De school is van iedereen'. Dat betekent voor ons dat we ook graag de leerlingen van onze school betrekken bij de school, het onderwijs en de organisatie. We vinden het belangrijk dat leerlingen weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en om te horen welke inbreng van de leerlingen ons onderwijs nog beter kan maken.

Wie ervaren elke dag onze manier van onderwijs geven en de keuzes die we daarin maken beter en intensiever dan de leerlingen? Daarom bespreken we graag met hen wat er goed gaat en wat beter kan.

De drie hoofdthema's van burgerschap komen in de raad aan bod:
1.Democratie: laten zien hoe een democratie werkt
2.Participatie: laten zien hoe je kunt meedoen in een democratie
3.Identiteit: laten zien hoe ieder mens anders is en daar respectvol mee omgaan

Principes van een democratische samenleving worden zichtbaar. Leden worden gekozen, standpunten worden uitgewisseld, er wordt gestemd. Er is een voorzitter die discussies in goede banen leidt en het wordt duidelijk dat sommige keuzes gewoon genomen moeten worden, leuk of niet leuk.

We zien in de raad dat leerlingen heel goed weten en kunnen verwoorden wat realistisch is en wat niet. Als er bijvoorbeeld een vraag komt over een zwembad op het plein, wordt er besproken of dit een serieus voorstel kan zijn. Vervolgens wordt de afspraak gemaakt wie dit terugkoppelt aan de inbrenger, want we koppelen alles terug aan de groepen. Zo wordt het principe van vertegenwoordiging (net als in de politiek) zichtbaar en voelbaar gemaakt.

Verantwoord keuzes maken en die keuzes verdedigen is een vaardigheid die als volwaardig en verantwoord (wereld)burger belangrijk zijn. Hier, in onze eigen maatschappij van de Wilhelmina worden al deze vaardigheden in het klein, in een veilige omgeving aangeleerd en geoefend. Verschillen van mening of van kijk op onderwerpen worden zichtbaar, besproken en respectvol behandeld.

De raad bespreekt allerlei zaken die met school te maken hebben. Soms heel praktisch (buitenspeelgoed, goede doelen bedenken, ...) soms ook meer inhoudelijk (hoe wordt het onderwijs ervaren, wat gaat goed, wat kan beter, ...). Ook als er onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zijn, worden die in de raad besproken.

Tenslotte is de raad een schakel tussen alle leerlingen en de leerkrachten. In de groepen wordt regelmatig besproken of er iets is om mee te nemen naar de vergaderingen van de raad. Ook kan de raad een advies meegeven aan het personeel. Eén leerkracht is bij alle vergaderingen aanwezig en neemt de input van de leerlingenraad mee naar de personeelsvergadering en andersom. Dit jaar is het juf Marieke.

De leerlingenraad is een raad waarin 8 tot 10 leerlingen van onze school zitten. Uit de groep 5 t/m 8 komen twee leden naar de raad. Deze leden zijn in de groepen gekozen. Leerlingen die lid willen worden, presenteren zich aan het begin van het schooljaar in de groep en vertellen waarom ze lid willen worden. Waarom zouden kinderen ui de groep juist hem of haar moeten kiezen? Welke ideeën of vaardigheden maken de kandidaat een goed lid? Uit de leden van de raad worden een voorzitter en een secretaris gekozen; zij stellen samen met de leerkracht de agenda op.


Sarah
Groep 8
      
Marcus
Groep 8


Merlijn
Groep 7
      
Marieke
Groep 7


Marit
Groep 6
      
Noud
Groep 6


Jesse
Groep 5
      
Lieke
Groep 5

                      
Juf Marieke
                      

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work