Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken op de Wilhelminaschool met de methode Leefstijl, een programma voor ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, waarin (zelf)vertrouwen, waarden en veiligheid sleutelwoorden zijn. Het is praktijkgericht; leerlingen doen samen opdrachten en activiteiten waardoor ze leren op een prettige manier met de ander om te gaan. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens herkennen en uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl stimuleert de emotionele intelligentie, zodat kinderen beter in hun vel zitten waardoor ook de cognitieve intelligentie wordt gestimuleerd.
Leefstijl traint ook gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien speelt daarbij een cruciale rol. Effectieve preventie moet dan ook vóór die leeftijd beginnen. Wij vinden het belangrijk om u als ouder hierbij te betrekken.
Het bij de methode behorende programma 'Sta op tegen pesten' wordt indien nodig ingezet binnen onze school.  

Zien!
Zien! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Vervolgens krijgt de leerkracht suggesties voor extra ondersteuning van de groep of een kind. Zien! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen: betrokkenheid en welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen.
Het is voor de leerkracht een middel dat hem of haar helpt de kinderen en de signalen die ze afgeven, te herkennen en beter te begrijpen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en ondersteund.
Daarnaast wordt in de groepen 5 tot en met 8 de zogenoemde leerlingenvragenlijst afgenomen. Kinderen worden hierbij bevraagd binnen de hierboven benoemde domeinen.

Pestprotocol
Hoe wij het beleid rondom het voorkomen van pesten en onze aanpak wanneer er sprake is van pesten, hebben vormgegeven vindt u in bijgevoegd protocol. 
Pestprotocol CNS-basisschool Wilhelmina  

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work