Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kwink
Taal en rekenen. Schrijven en lezen. Handvaardigheid en gymnastiek. Dat zijn bekende vakken op de basisschool. Maar kent u ook het vak sociaal-emotioneel leren (SEL)? Tot nu toe hebben dit ​met de methode leefstijl gegeven, maar volgend jaar leert uw kind op school met Kwink. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren-inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Wij geloven dat een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling voor een groot deel het resultaat is van veel oefenen.

Het doel van Kwink wordt onder andere behaald met het aanleren van de volgende vijf sociaal-emotionele vaardigheden:

· Kinderen hebben besef van zichzelf: ze hebben kennis over hun eigen gevoelens, kennen hun eigen interesses, waarden en kracht en hebben een gezond zelfvertrouwen;

· Ze zijn in staat tot zelfmanagement: ze kunnen hun emoties en gedrag hanteren en kunnen reflecteren op standpunten en emotionele reacties;

· Ze hebben besef van de ander: ze hebben het vermogen om emotionele reacties bij anderen te herkennen, empathisch te reageren en sociale signalen te interpreteren;

· Ze kunnen relaties hanteren: sociale druk weerstaan, conflicten hanteren en helpen oplossen;

· Ze kunnen keuzes maken: ze dragen actief bij aan een positief leer- en leefklimaat op school.

We werken met Kwink dus aan:

· Een sterke en veilige groep. Vooral de preventieve aanpak van Kwink valt op. Die houdt in dat de school alles op alles zet om de groep zo sterk mogelijk te maken waardoor kinderen leren voor elkaar op te komen.

· Persoonlijke groei.

· Sociaal-emotionele vaardigheden. Leerlingen ontwikkelen zo vaardigheden om nu en later mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarover is veel te leren en te ontdekken.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is het stevigst als ouders/verzorgers kunnen aansluiten bij wat de school aanbiedt. Zo beklijft wat aangeboden is beter. Vier keer per jaar krijgt u een koelkastposter met oefeningen om samen met uw kind aan de slag te gaan. Ook krijgt u regelmatig een ouderbrief met daarin informatie over wat uw kind op school leert.

Zien!
Zien! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Vervolgens krijgt de leerkracht suggesties voor extra ondersteuning van de groep of een kind. Zien! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen: betrokkenheid en welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen.
Het is voor de leerkracht een middel dat hem of haar helpt de kinderen en de signalen die ze afgeven, te herkennen en beter te begrijpen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en ondersteund.
Daarnaast wordt in de groepen 5 tot en met 8 de zogenoemde leerlingenvragenlijst afgenomen. Kinderen worden hierbij bevraagd binnen de hierboven benoemde domeinen.

Pestprotocol
Hoe wij het beleid rondom het voorkomen van pesten en onze aanpak wanneer er sprake is van pesten, hebben vormgegeven vindt u in bijgevoegd protocol. 
Pestprotocol CNS-basisschool Wilhelmina  

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work