Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Cito toetsen 
Vanaf groep 3 worden er in elke groep Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en niet afhankelijk van een methode. In alle groepen worden de resultaten van deze Cito-toetsen met u besproken, vanaf eind groep 4 worden de resultaten van deze Cito-toetsen in de vorm van een grafiek op het rapport toegevoegd. Door het lezen van de grafiek krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind binnen een bepaald vakgebied.  

Verklaring bij de vaardigheidsgrafieken 

Periode
De citotoetsen worden op 2 momenten van het schooljaar afgenomen midden(II) en eind(III). 
Voorbeeld: 2-II houdt in dat deze toets in het midden van het schooljaar afgenomen is. Regulier worden er aan het begin van het schooljaar geen toetsen afgenomen, dit gebeurt alleen in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar leerproblemen.

Toets
Boven de grafiek staat benoemd van welk vakgebied de grafiek is, onder toets staat aangeven welke toets binnen dit vakgebied is afgenomen.  
Voorbeeld: Rekenen LOVS M4 is de toets van het vakgebied rekenen en afgenomen in Midden 4.

Score
Onder score kunt u vinden hoeveel vragen er goed beantwoord zijn of bijvoorbeeld hoeveel woordjes er goed gelezen zijn.

Vaardigheidsscore
Cito koppelt aan deze score via een verdeelsleutel een zogenaamde vaardigheidsscore en deze vaardigheidsscore is zichtbaar in de grafiek. Zo is eenvoudig af te lezen of er sprake is van groei binnen de vaardigheid of niet.       

Niveau
Cito koppelt ook een vergelijking t.o.v. leeftijdsgenoten aan deze vaardigheidsscore, deze verdeling vindt u hieronder.

Niveau I   : 20% ver boven het gemiddelde scorende leerlingen
Niveau II  : 20% boven het gemiddelde scorende leerlingen 
Niveau III : 20% gemiddeld scorende leerlingen
Niveau IV : 20% onder het gemiddelde scorende leerlingen
Niveau V  : 20% ver onder het gemiddelde scorende leerlingen 

NW= niveauwaarde
Dit is de waarde die Parnassys de Cito-resultaten koppelt aan de waarden A tot en met E.
Onderstaand schema laat zien welke score bij welke waarde hoort:
A= 4-5
B= 3-4
C= 2-3
D= 1-2
E=  0-1 

A zijn de hoogst scorende leerlingen en E de laagst scorende leerlingen.

In de tabel hieronder kunt u de resultaten van de Cito-toets van onze school vergelijken met het landelijk gemiddelde. De resultaten worden gemeten in zogenaamde standaardscores. 

 

Schooljaar  Landelijk gemiddelde   Wilhelminaschool
  2018/19    536,1  542.1
 2017/18  535,6 541,4
    2016/17   535,6   540,0 


De resultaten over de afgelopen drie jaar op de Wilhelminaschool liggen (ruim) boven het landelijk gemiddelde. We zijn hierover tevreden. 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work