Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Uw kind op onze school?

Overweegt u om uw kind bij ons op school op te geven? Dan bent u van harte uitgenodigd een afspraak met de directeur te maken. Tijdens deze ontmoeting kunnen uw vragen beantwoord worden en kunt u een kijkje in de school nemen. Van tevoren ontvangt u een informatiepakket dat u alvast een goed beeld geeft van de Wilhelminaschool.

Uw kind kan op ieder moment tijdens het schooljaar opgegeven worden. Ongeveer twee maanden voor de eerste schooldag in groep 1 mag het alvast komen wennen op vier verschillende dagdelen. Ook leerlingen die in hogere groepen instromen, zijn welkom om een dagdeel kennis te komen maken.

Alle kinderen die tussen half augustus en 1 oktober vier jaar worden, kunnen direct na de vakantie naar school komen, zonder te hoeven wennen.

Toelatingsbeleid


CNS Ede is een overkoepelend orgaan dat christelijk onderwijs aanbiedt waarin alle kinderen welkom zijn. Iedere school die onder CNS valt, heeft haar eigen identiteit, afhankelijk van de omgeving, omstandigheden en invulling van de waarden waar CNS voor staat.

Alle scholen hanteren een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Van ouders vragen we om de grondslag van de stichting te respecteren. Ook dienen ouders zich te realiseren wat de keuze voor onze school voor hun kind betekent; de uitingen van de christelijke identiteit zoals Bijbellezen en bidden en deelnemen aan alle activiteiten die rondom onze identiteit worden georganiseerd.

Leerplicht

Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. Voor die tijd mag het een aantal keren komen kennismaken. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Tot de 18e verjaardag valt uw kind onder de leerplichtwet. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work